Brandwerende kunststof kozijnen

  • Brandwerende kunststof kozijnen-Wijnsma Kozijnen Drachten

Wijnsma produceert brandwerende kozijnen

Wijnsma Kozijnen produceert ook kozijnen die aan brandwerende eisen moeten voldoen. Samen met Gealan onze profielleverancier hebben wij een aantal kozijnen laten testen bij Efectis Nederland op 30 minuten brandwering. Alle geteste kozijnen hebben de 30 minuten brandwering doorstaan en het draaikiepraam haalde zelfs 60 minuten.

Aanvullingen verbetering gehele kozijnconstructie

Door aanvullingen te doen aan de gehele kozijnconstructie, kozijn , vleugel (draaideel ) en glaslat en door het toepassen van speciaal glas, panelen wordt de brandwerendheid substantieel verhoogd. De brandwerende eisen zijn uiteraard ook afhankelijk van de locatie van de kozijnen en deuren in de gevel. Daarom worden de gevelelementen door de brandweer beoordeelt op hun brandwerendheid op verzoek van overheid.